Rotbehandling

Rotbehandling

Rotfylling av en tann gjennomføres fordi nerven i tannen er skadet eller død som følge av en bakterieinfeksjon. Rotfylling er nødvendig for å bevare tannen. Oftest er nerven blitt skadet som følge av at det er kommet bakterier inn i den etter et stort caries-angrep som har dannet hull eller sprekker. Rotbehandling kan også være nødvendig dersom tannen har vært utsatt for et traume/trykk som følge av slag til munnen. Da kan nerven bli ødelagt og senere infisert med bakterier. Noen ganger må en tann rotfylles, f.eks. før en krone eller en bro skal konstrueres.

Symptomer

Dersom du har en betent tann uten å vite det, kan det oppstå plutselige og kraftige smerter. Man kan bli hoven i kinnet, og ofte er smerten veldig intens slik at ordinære smertestillende ikke hjelper nevneverdig. Grunnen til dette er at bakteriene har spredd seg fra rotkanalen og ut til benet rundt rotspissen, hvor de har dannet en betennelse. Ofte kan det etter noen dager dannes en byll i nærheten av tannen, og denne må det stikkes hull på. Betennelsen i nerven kan også være helt symptomfri og derfor kun bli avdekket ved en rutinemessig røntgenundersøkelse.

Behandling

Dersom nerven i tannen er betent, men fremdeles i live, får du lokal bedøvelse innen behandlingen begynner. Er nerven død, vil det ikke bli nødvendig med bedøvelse. Du vil uansett ikke oppleve smerter under behandlingen.

For at behandlingen skal foregå under hygieniske forhold, må tannlegen plassere et gummiklede rundt tannen for at tannen skal være ren, tørr og isolert. Tannlegen må borre gjennom tannkronen til nerven og rense kanalene grundig slik at alt infisert vev blir fjernet. Utrensingen gjøres ved hjelp av spesialinstrumenter tilpasset bredden og lengden på kanalene. Når tannen er ferdig renset, desinfiseres rotkanalen og fylles med et rotfyllingsmateriale.
Det vanligste fyllingsmaterialet er guttaperka, et gummilignende materiale som klebes fast til kanalen.

Det kan noen ganger ta litt tid å utføre en rotbehandling. I blant er rotkanalene trange og bøyde, hvilket kan gjøre arbeidet vanskeligere og føre til at tannlegen ikke kan gjennomføre en tilfredsstillende behandling. I slike tilfeller kan det være aktuelt med et lite kirurgisk inngrep for å fjerne betennelsen rundt rotspissen, en såkalt rotspissamputasjon.

Etter behandling

Etter rotfyllingen kan det komme noen smerter fra tannen i et par dager. Dette skjer hyppigere dersom tannen hadde symptomer innen behandlingen. Smertene vil imidlertid raskt avta ved hjelp av smertestillende behandling i form av tabletter.

Føler du sterke smerter og press fra tannen til tross for tablettbruk, eller du får en hevelse, må du ta kontakt med oss. Vi vil da kunne hjelpe deg.

Det endelige resultatet etter rotbehandlingen kan ikke fastlås før etter en viss tid. Etter en tid under observasjon som gjøres med kontroller spredd over ett år tas det gjerne røntgenbilde for å undersøke om rotbehandlingen holder.

En rotbehandlet tann reagerer ikke på samme måte overfor trykk sammenlignet med en tann som ikke er rotbehandlet. Det betyr at man ubevisst kan overbelaste en rotbehandlet tann slik at den brister. Brekker den på langs er det dessverre kun én utvei, som er å trekke tannen. Hvis tannen er meget svekket etter rotbehandlingen vil tannlegen ofte anbefale krone.

Noen tenner vil med tiden endre farge. Fargeforandringen kan bli så stor at en korrigerende behandling kan være nødvendig av estetiske årsaker. Tannlegen gir deg råd om behandlingsmuligheter.

Den rotfylte tannen kan være svak som følge av store fyllinger. Det er derfor spesielt viktig å få den rette etterbehandlingen slik at den kan få et langt liv. Det vil være behov for å dekke tynne tyggetopper og svake deler av tannen med en sterk fylling eller en krone.

Noen ganger vil en stiftoppbygging av tannen være uunngåelig.

UFORPLIKTENDE RÅDGIVNINGSTIME

Vi tar gjerne en prat om hva vi kan gjøre for deg, helt uten binding.